Що це: методична служба?

Кому і для чого вона потрібна в дошкільному закладі?
Перш за все – вихователю. Сьогодні педагог повинен працювати з дітьми сучасно, а це означає: професійно, науково обґрунтовано, цілеспрямовано, цікаво, враховуючи індивідуальний підхід до кожної дитини, використовуючи сучасні технології, інтерактивні методи та прийоми, спираючись на гуманістичні принципи та високу моральність.

Методична служба в роботі з педагогічними працівниками спрямовує свої зусилля на:

 • вивчення рівня професійної готовності до виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • забезпечення умов для професійного та морального зростання;
 • створення професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища;
 • впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у дошкіллі;
 • інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів навчання і виховання дітей та апробація їх в практичній діяльності;
 • удосконалення самоосвітньої роботи
 • вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного досвіду;
 • виявлення творчих та обдарованих педагогів, допомога їм в професійному зростанні;
 • надання консультативної допомоги.

Методична робота базується на таких принципах:

 • гуманізм, демократизм;
 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • допоміжно-регульований контроль;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • щоденна допомога.

Вихователь-методист контролює:

 • стан навчально-виховної роботи в різних вікових групах;
 • виконання освітніх програм, запровадження нових освітніх технологій;
 • календарні плани та іншу документацію педагогів;
 • наявність і зберігання дитячих робіт;
 • роботу педагогів щодо підвищення кваліфікації.

Разом із завідувачем він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами, музеями та ін.

Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації.
Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ є «мозковим центром» дошкільного закладу. Методист Задирака Яна Валеріївна організовує роботу з педагогами, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоровя вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини.

По друге - батькам, які зацікавленні в організації освітньо-виховної роботи з їх дітьми, хочуть бути активними учасниками життя в дошкільному закладі і мають для цього бажання та час.

Для батьків методична служба готова:

 • надати консультації щодо виховання та розвитку їх малюка;
 • порадити оптимальні шляхи виховання;
 • відповісти на запитання по організації цікавого та повчального відпочинку для дошкільнят.

По третє - всім небайдужим громадянам, які невпинно працюють для духовно-морального зростання нашої громади і її маленьких громадян.

Вас ми запрошуємо!
давайте спілкуватися
створювати спільні проекти
проводити зустрічі та виступи